Privacy Verklaring

Open-Blik loopbaanadvies en coaching

Sinds 25 mei 2018 geldt voor heel de Europese Unie de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Open-Blik loopbaanadvies & coaching verwerkt persoonsgegevens. Ik, Saskia van Gestel loopbaanadviseur & coach van Open-Blik loopbaanadvies & coaching,  wil je hierover graag duidelijk en transparant informeren. Deze privacyverklaring geeft antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Open-Blik loopbaanadvies & coaching.

1. Over mij

Open-Blik loopbaanadvies & coaching, eigenaar is Saskia van Gestel.

Contactgegevens:

President Kennedylaan 20
4707 BB Roosendaal
06 – 48 18 75 19
saskia@open-blik.nl
www.open-blik.nl
KvK nummer 64843815

Wie is verantwoordelijk voor verwerking van persoonsgegevens?

Als zelfstandige ben ik verantwoordelijk voor een zorgvuldige verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht ik een samenwerking aangaan en/of jouw gegevens delen met anderen, laat ik derden een geheimhoudingsverklaring tekenen, nadat jij hier toestemming voor gegeven hebt. Ik werk ook in opdracht van een opdrachtgever of een tussenpersoon.

Met persoonsgegevens wordt bedoeld: gegevens die direct of indirect iets over jou zeggen, zoals:

·       Voor- en achternaam
·       Woon- en/of werkadres
·       E-mailadres
·       Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
·       Geboortedatum en nationaliteit
·       Werkgeverspersoonsgegevens (indien van toepassing)
·       Gegevens van arts (indien van toepassing)
·       Skypenaam of facetime naam (indien van toepassing)
·       Handelsnaam + vestigingsadres en postadres (eenmanszaken en VOF’s)
·       KvK-nummer (eenmanszaken en VOF’s)

Met verwerken wordt bedoeld: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan, zoals het verzamelen, het opslaan, emailverkeer, gebruiken en verwijderen van je gegevens in mijn digitale en papieren administratie.

Van wie verwerk ik persoonsgegevens?

Heb je contact met mij opgenomen per telefoon, e-mail, mijn contactformulier, WhatsApp of social media, dan heb ik van jou gegevens ontvangen. Deze verwerk ik om te kunnen reageren op jouw bericht aan mij. Ik verwerk deze persoonsgegevens alleen wanneer ik dat volgens de AVG mag.
De schriftelijk verkregen persoonsgegevens worden opgeslagen in een database en bewaard in jouw  dossier. De uitgeprinte stukken uit de database worden bewaard in het papieren dossier van jou. Dat zijn persoonsgegevens van klanten die loopbaanadvies en/of coaching willen.

Offerte

Vraag je bij mij een offerte op, dan verwerk ik je bedrijfs- en/of persoonsgegevens om een gerichte offerte te kunnen sturen. Ik bewaar offertes 7 jaar. Dat is namelijk de wettelijke administratieplicht om aan te kunnen tonen wat er aan een factuur vooraf is gegaan. Daarnaast bewaar ik de offertes graag zelf, om te kunnen zien of je eerder bij mij al eens een offerte hebt gevraagd en wat de inhoud daarvan was.

Facturatie

Als je mij een opdracht hebt gegeven, dan verwerk ik de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zal ik bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Ik bewaar facturen 7 jaar wegens de wettelijke administratieplicht.

Waarvoor verwerk ik jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens verwerk ik om de dienstverlening in loopbaanadvies & coaching zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Als jij een dienst bij Open-Blik loopbaanadvies & coaching hebt afgenomen bewaar ik jouw gegevens 7 jaar, vanwege de fiscale bewaarplicht.

Aantekeningen van de gesprekken en de gemaakte opdrachten gedurende de afgenomen dienst worden maximaal een jaar bewaard en vervolgens professioneel vernietigd. Ik bewaar alleen die gegevens die noodzakelijk zijn om te bewaren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

Hoe ga ik met jouw persoonsgegevens om en wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Jouw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Zij worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor wij een overeenkomst hebben afgesloten. Jouw persoonsgegevens kunnen ook worden verstrekt aan derden als ik daar een wettelijke of juridische verplichting toe zou hebben.

Welke regels gelden voor Open-Blik loopbaanadvies & coaching bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens ben ik onder meer gebonden aan geheimhoudingsplicht die opgenomen is in de gedragscode van Noloc (vereniging van loopbaanprofessionals). Ik ben officieel geregistreerd bij deze vereniging als loopbaanadviseur.

Welke passende maatregelen heeft Open-Blik loopbaanadvies & coaching genomen bij de verwerking van persoonsgegevens?

Ik heb passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Cookies

Een Cookie is een klein tekstbestand dat tijdens een bezoek aan een website op bijvoorbeeld computer of tablet, smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend voor deze website.
Open-Blik loopbaanadvies & coaching gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Ik heb als coach een open blik, maar ik wil ook graag dat jij zo naar jezelf kunt kijken. Als je ergens over nadenkt, iets anders zou willen of als je stil wil staan bij hoe het met je gaat, is het belangrijk dat je jouw blik opent. Pas dan kan er bewustwording en beweging komen.

Maak vrijblijvend een afspraak.
Ga naar contact en vul het formulier in of bel me!